Splošna pravila in pogoji SMS nagradne igre Začuti Fiesto

 

1. Organizator

Organizator nagradne igre je Summit motors Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju organizator).

Ponudnika storitve sta 2mobile, d.o.o., in Innovatif, d.o.o.

Ponudniki poti so družbe Telekom Slovenije, d. d., Simobil d. d. in Telemach d. o. o.

Nagradna igra se začenja 7. avgusta 2017, konča pa 1. maja 2018 ob 12h. S tem se nagradna igra podaljšuje od prvotno razpisanega datuma zaključka, ki je bil 16. oktober 2017 (podrobnosti v zvezi s spremembo datuma zaključka nagradne igre so v 4. členu).

S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Pravila bodo v času nagradne igre objavljena na spletni strani MojaFiesta.si.

 

2. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in ki pravilno in pravočasno pošljejo SMS sporočilo z oceno zadovoljstva z novo Fiesto. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju, zaposlenim v Fordovi prodajno – servisni mreži, soorganizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre. S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

 

3. Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da oceni novo Fiesto preko SMS sporočila na telefonsko številko 6111 s ključno besedo FIESTA in številko med 1 in 5, pri čemer je 1 najslabša ocena, 5 pa najboljša ocena. Z udeležbo potrjuje, da sprejema Splošne pogoje in pravila. V primeru, da se udeleženec s Splošnimi pogoji in pravili ne strinja, mu udeležbo odsvetujemo.

Poslani SMS je brezplačen.

Organizator in ponudnika ne odgovarjajo za zakasnele, izgubljene ali nepopolne odgovore/glasove oz. za odgovore/glasove, ki niso bili prejeti oz. dostavljeni. Vse takšne oblike sodelovanja so neveljavne.

 

4. Žrebanje nagrad, obveščanje izžrebancev in prevzem nagrad

Nagrada je en (1) bon v vrednosti 500 € z DDV za nakupovanje s stilskim svetovanjem v trgovini Emporium ali Galeriji Emporium. Žrebanje nagrade bo 16. oktobra 2017 ob 12h (*sprememba datuma žrebanja - glej 4.1.). Nagrajenec bo izbran naključno v računalniškem žrebu.

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pošljejo pravilno izpolnjeno SMS sporočilo (na način, kot je opisano pod točko 3. v teh pravilih). Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat, ne glede na število poslanih sporočil. Če se izžrebanci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu, naknadno izžrebanemu izžrebancu.

Izžrebanec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen najkasneje v osmih dneh po žrebanju s klicem na številko, s katere je poslal SMS z oceno nove Fieste. Izžrebanec se mora odzvati v petih dneh po prejemu obvestila o nagradi. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade, ki se podeli naslednjemu izžrebancu. Če izžrebanec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nje, prav tako ostane brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Izžrebanec mora za prevzem nagrade organizatorju sporočiti osebne podatke (ime, priimek, telefonska številka) ter predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko. Akontacijo dohodnine glede na vrednost nagrade za nagrajenca plača organizator. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrajenec bo objavljen na spletni strani MojaFiesta.si.

 

4.1. Podaljšanje nagradne igre

Organizator nagradno igro podaljšuje do 1.5.2018 ob 12h. Žrebanje bo najkasneje 14 dni po zaključku nagradne igre. Vsa ostala pravila glede žrebanja, obveščanja izžrebancev in prevzema nagrad ostajajo enaka, kot tudi vsi ostali pogoji in pravila nagradne igre.

 

5. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da bo v primeru, da bo izžreban, njegovo ime objavljeno na spletni strani MojaFiesta.si. Udeleženec privoli tudi, da ponudnika storitve obdelujeta njegove osebne podatke za namene izvedbe storitve SMS glasovanja (pridobivanje podatkov od uporabnikov in shranjevanje podatkov). Privolitev v zbiranje osebnih podatkov je prostovoljna. Uporabnik s poslanim SMS sporočilom pristane na izvedbo SMS storitve. Uporabniki imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov.

Udeleženec prav tako privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni igri, vključijo v zbirko podatkov organizatorja; da organizator in ponudnika storitve te podatke obdelujeta za potrebe obveščanja o nagradni igri/natečaju, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja.

Organizator in ponudnika storitev v tej nagradni igri se obvezujeta, da bodo s posredovanimi podatki ravnali skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

 

6. Končne določbe

Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.
Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in pogoji.

Ponudnik storitve ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju zelo slabega signala ...). Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, še posebej v primerih nedelovanja ponudnikovega dostopa do interneta. Udeleženec v nagradni igri se mora zavedati, da sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv.

Odgovornost za delovanje storitve in reševanje reklamacij nosi ponudnik storitve. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja. Ponudnik storitve ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju zelo slabega signala ...). Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, še posebej v primerih nedelovanja ponudnikovega dostopa do interneta.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@2mobile.si ter vsebinska podpora na naslovu mojafiesta@summitmotors.si.

 

Ljubljana, 2. avgust 2017